Aluminium training knife P3

This is a dull aluminium training knife very good for knife practicing, it gives a more realistic and scary feeling compared to a training knife made of wood.

The handle is wrapped in black para cord. You get a really good grip and will not slip out even if your hands are sweaty.

Total length: 8 1/2" (22 cm)
blade length: 3 1/2 (10 cm)
blade thickness: 1/4" (0,6 cm)

Price:SKr 299.00

Keiko13 – Lauri Jokinen – Shindenfudo-ryu Dakentaijutsu & Happobiken

Title: Keiko13 - Shindenfudo-ryu Dakentaijutsu & Happobiken
Instructors: Lauri Jokinen
Theme: Shindenfudo-ryu Dakentaijutsu Happobiken, Taijutsu
Recorded: Recorded in Stockholm March 18-19th 2006
The instruction is in English
Format: DVD/R- (it might not work on older DVD players! check your manual first!) 95 Minutes playing time.

The theme of this DVD is understanding the natural body movement in fighting. Included on this DVD is taijutsu techniques (unarmed fighting). The basic forms, the ura-waza and henka is taught. Also some simple techniques and training drills. Techniques covered on this DVD is... 天の型 TEN NO KATA 日撃 NICHIGEKI 月肝 GEKKAN 雨龍 URYÛ 雲雀 UNJAKU 雪やく SETSUYAKU 霧散 MUSAN

About the instructor

Lauri Jokinen has been training in Bujinkan Budo Taijutsu since 1988. He has been one of the most important figures in bringing Bujinkan Budo Taijutsu to Finland and continues to work endlessly for the art. He travels to Japan 2-4 times every year to train with Hatsumi Soke and the Shihan. What he teach is always fresh from the current Japan trainings. If you want to sponsor a seminar, please don’t hesitate to contact him, his web site is www.shinden.pp.fi

Price:SKr 239.00

Sheath for Aluminium training knife P3

Our sheaths are made of super durable Kydex thermal molded plastic. This sheath is thermal formed around a mold made using the same geometry as the blade it will protect. This assures a perfect fit for our Aluminium training knife P3.

Belt loop

Every sheath comes with our standard belt loop. This kydex loop will slide onto any belt up to two inches wide, and will allow for vertical, horizontal or inverted carry.

Customizable

It is horizontally by default, but you can easily change it to vertical with two screws. Only the sheath, it does not include the knife!

Price:SKr 229.00

Verticle tachi sword stand

Vertical sword stand for Short swords to long swords. Keeps swords out of the way and reduces chance of someone bumping into it. Flat black finish with rubber foot padding on base. Phillips head screw driver required for assembly. Height 580 mm Width 170 mm Depth 310 mm

Price:SKr 319.00

Mudansha Guide Book Vol 1

Sorry this book is only available in Swedish, if I get an order for more than 50 books I'll translate it to English :-)

Denna bok rekommenderas för nybörjare i Bujinkan Budô Taijutsu. Teknikerna som beskrivs här är baserat på TEN RYAKU NO MAKI (himlens taktiker). I Kaigôzan Dôjo rekommenderas eleven att studera dessa tekniker grundligt inför sina första graderingar (9 Kyu, 8 Kyû & 7 Kyû). Förutom teknikerna så är det rörelseförmågan, konsten att lära sig utnyttja sin kropps förmågor som är huvudtemat för Kakyu (de lägre graderna). Denna bok behandlar...

TAI HEN JUTSU UKEMI KATA (Att använda kroppen som försvar och flykt, falltekniker). Zenpo-kaiten, Sokuhô-kaiten, Kohô-kaiten, Zenpô-ukemi, Nagare, Shihô-tenchi-tobi, taisabaki, Hokô no jutsu.

TAIJUTSU NO KAMAE (Kroppspositioner, hållning, att skydda sig och hålla en bra guard). Shizen, Ichimonji, Dokô, Jûmonji, Kôsei, Hichô, Hira-ichimonji, Hokô no Kamae

HIKEN JÛROPPÔ (Sexton hemliga vapen, slag, spark etc). Kikaku, Shuki, Fudô, Kiten, Shishin, Shitan, Shakô, Bosshi, Shikan, Tai, Koppô, Happa, Sokuyaku, Sokki, Sokugyaku, Ki, -ken

SANSHIN NO KATA (De tre hjärtans form, fem tekniker för att finslipa sina grundrörelser). Chi, Sui, Ka, Fû, Kû

KIHON HAPPÔ (Åtta grundtekniker med ett oändligt antal varianter). Ichimonji, Jûmonji, Hichô, Omote-gyaku, Omote-gyaku Tsuki, Ura-gyaku, Musha-dori, Ganseki-nage

SHINKEN-GATA TAIHEN JUTSU (Att undvika bli skuren av svärdet, falltekniker t.ex). Hira, Ichimonji, Jûmonji

100 sidor, många bilder


Mats Hjelm började träna Bujinkan runt 1983 för första gången, men det var inte förän 1986 han började träna mera seriöst under en kvalificerad Shidôshi. Han deltar på runt 20 seminarier runt om i världen och en 2-3 Japanresor varje år.

Han är huvudinstruktör i Kaigôzan Dôjo, Stockholm. Om ni har vägarna förbi, så sväng gärna förbi och var med på en träning nån gång.

För ytterligare information och lägerschema se hans hemsida... http://www.kesshi.com/kabuto

Price:SKr 280.00